Coaching som metode

Man kunne se coaching, som alt det en leder, konsulent eller coach kan gøre for at frigøre et menneskes potentiale. På denne måde ville coachingbegrebet være et samlingsbegreb for allehånde former for vejledning, supervision, konsultation og rådgivning. Coaching kan også ses som en specifik metode som Kognitiv Coaching.
En mere ’blød’ udgave af coaching kunne handle om at hjælpe personen til et bedre liv på det personlige plan, en ’hårdere’ om at hjælpe en person med at nå et bestemt mål. Men coaching handler om begge dele.


Coaching handler på den ene side også om støtte. På den anden side må klienten påtage sig opgaver, opgaver som er eksperimenter i den forstand, at klienten går ud og prøver at gøre ting på en alternativ måde.
Coaching handler om at hjælpe personer med at få et bedre resultat i deres job, vel og mærke samtidigt med at personen får et ’nemmere’ eller bedre liv - mindre stress, mindre uro og bekymring. Dette gøres ved at coachen stiller spørgsmål, ved at coachen giver feedback og endeligt ved at coachen gør klienten selvhjulpen - ved at coachen så at sige giver ’værktøjet’ med.


Der er en vis gensidighed i coaching, både coach og den coachede er aktive. Coachen forsøger at møde personens behov både på et jobmæssigt plan og på et personligt plan. Men coach og klient arbejder sammen, som hånd i handske, på at opnå en bedre balance i klientens liv – en mere ’effektiv’ måde at leve på.
Coaching, i det mindste i min aftapning, lægger vægt på de ’bløde værdier’.


Coaching handler om, at komme til at forstå hvad man gør og hvad man ville kunne gøre. Hvis den situation en person er i nu, adskiller sig meget fra den situation en person kunne tænke sig at være i, så er det nødvendigt at gøre noget andet, end det man plejer at gøre.  Men i stedet for at coachen argumenterer for et eller andet, eller ’kloger sig’ på et eller andet, så finder coach og den coachede frem til nogle adfærdseksperimenter, personen går ud i virkeligheden og prøver ting af.
Det handler om at udvikle evnen til at korrigere sig selv. Coaching handler om at fjerne de forhindringer en person måtte møde på vej mod et mål, og forhindringerne findes ofte i personen selv, i form af urealistiske negative tanker, og de ubehagelige følelser som følger med.

 

Coaching er ikke egenlig undervisning, men en metode som skal hjælpe en person med at frigøre sit potentiale, hjælpe en person med at optimere hendes eller hans præstationer. Coaching er et udviklingsredskab som kan finde kernekompetencer, bevidsthed og personligt ansvar frem. Coaching er en handlingsorienteret metode som igennem samtalen, kan hjælpe en person til personlig og faglig udvikling.


Coaching er en måde at forholde sig til andre mennesker på, en måde at lede på, en måde som er blevet kaldt ’guided discovery’ i psykologien.
Coaching er en relation mellem coach og klient hvor der er fokus på klientens tanker, følelser, adfærd og handlinger med henblik på, at give klienten et bedre liv og optimere klientens præstationer.


Der er tale om en ’personlig relation’ mellem coach og klient, præget af tillid og fortrolighed.
God coaching kendes på resultatet.